Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

2. Η αναφορά σας για το χρόνο εκτός λειτουργίας φαίνεται λανθασμένη ή δεν συμφωνεί με αυτή του παρόχου web μου.

Πρώτα από όλα, πρέπει να γνωρίζετε τις διαφορές ανάμεσα στο στο σύστημα ελέγχου μας και αυτό του παρόχου web σας:

  Το σύστημα ελέγχου μας: Πάροχος Web
Κάνει έλεγχο από παγκόσμιες τοποθεσίες μέσα από ένα κέντρο δεδομένων
Ανιχνεύει website/server εκτός λειτουργίας και συμφόρηση ή βλάβη δικτύου μόνο website/server εκτός λειτουργίας
Αναφέρει όλες τις περιπτώσεις εκτός λειτουργίας μόνο τις απρογραμμάτιστες περιπτώσεις εκτός λειτουργίας (οι προγραμματισμένες περιπτώσεις εκτός λειτουργίας δεν αναφέρονται)

Εξαιτίας αυτών των διαφορών, οι αναφερόμενες περιπτώσεις εκτός λειτουργίας μπορεί να είναι διαφορετικές.

Έχετε υπ' όψη σας ότι όλες οι αναφερόμενες από εμάς περιπτώσεις εκτός λειτουργίας επιβεβαιώνονται από παγκόσμιους σταθμούς ελέγχου.

Το διαδίκτυο είναι διασυνδεδεμένο δίκτυο βασισμένο σε διακομιστές και η δρομολόγηση ελέγχεται δυναμικά από πρωτόκολλα όπως το BGP. Αναπάντεχα προβλήματα σύνδεσης μπορούν να συμβούν εξαιτίας συμφόρησης ή άλλων αιτιών. Εάν διαπιστώνετε μικρές διακοπές λειτουργίας μια στο τόσο, όλα είναι εντάξει. Παρ' όλα αυτά αν συμβαίνουν διακοπές λειτουργίας συχνά, το πιθανότερο είναι πως πρόκειται για πρόβλημα του web server σας ή με τον πάροχο εξερχόμενης σύνδεσής του.

Έχουμε περιπτώσεις στις οποίες αναφέρουμε μια διακοπή λειτουργίας αλλά οι χρήστες ισχυρίζονται πως δεν είχαν κάποιο πρόβλημα εκείνη τη στιγμή. Εξαιτίας της φύσης του διαδικτύου, είναι δυνατόν ένα πρόβλημα σύνδεσης να επηρεάζει μόνο την κίνηση από συγκεκριμένες τοποθεσίες. Αυτό μπορεί να αφείλεται σε προσωρινά προβληματα με ένα ομότιμο δίκτυο στον κεντρικό κορμό. Εξαιτίας αυτού, μπορεί να μην καταλάβετε τη διακοπή λειτουργίας που ανιχνεύσαμε.

Πολύ συχνά, ο καλύτερος κριτής είστε εσείς. Μπορείτε να ελέγξετε το website/server σας ή να συγκεντρώσετε αξιολογήσεις από τους χρήστες σας.

Παρ' όλα αυτά, εάν πιστεύετε ότι αναφέραμε μια δικοπή λειτουργίας λανθασμένα, μπορείτε απλά να επικοινωνήστε μαζί μας έτσι ώστε με χαρά να το ερευνήσουμε.