Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

8. Γιατί λαμβάνω ειδοποιήσεις με αντίστροφη σειρά (ειδοποίηση UP ακολουθούμενη από ειδοποίηση DOWN);

Αυτό το πρόβλημα θα προκύψει αν ο mail server σας είναι απροσπέλαστος όταν το ελεγχόμενο website/server είναι εκτός λειτουργίας. Αυτό σημαίνει είτε:

  • Ο mail server σας είναι ΠΑΝΩ στον ίδιο server που παρακολουθείτε ή
  • ο mail server σας είναι σε ένα διαφορετικό server αλλά ένα πρόβλημα δικτύου επηρεάζει και τις δύο μηχανές

Και στις δύο περιπτώσεις, το ελεγχόμενο website/server είναι εκτός λειτουργίας, ο mail server μας προσπαθεί να σας στείλει ειδοποίηση DOWN. Παρ' όλα αυτά, αφού ο mail server σας είναι απροσπέλαστος, η ειδοποίηση DOWN μπαίνει σε ουρά αναμονής και ξαναεπιχειρείται η αποστολή της σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Από την άλλη πλευρά, όταν το website/server σας λειτουργεί ξανά, ο mail server μας θα μπορέσει να σας στείλει την ειδοποίηση UP αμέσως (υποθέτοντας ότι ο mail server σας επίσης λειτουργεί). Παρ' όλα αυτά, η ειδοποίηση DOWN θα σας αποσταλεί στην επόμενη προσπάθεια και έτσι έρχεται εκτός σειράς.

Μπορείτε να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα προσθέτωντας επαφές με διευθύνσεις email που είναι εκτός του server σας ή του δικτύου σας, για παράδειγμα: @yahoo.com, @hotmail.com κλπ. Οι ειδοποιήσεις προς αυτές τις επαφές θα είναι σίγουρα στη σωστή σειρά.