Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

11. Τι πρέπει να παρατηρώ όταν χρησιμοποιώ PING;

  1. Μερικά Συστήματα Ανίχνευσης Εισβολών (IDS) μπορεί λανθασμένα να αναφέρουν τους συνηθισμένους μας Ελέγχους Ping σαν "port scanning". Οι servers μας χρησιμοποιούν το συνηθισμένο εργαλείο Λειτουργικών Συστημάτων "ping", που δεν είναι επιθετικό από τη φύση του.
  2. Παρακαλώ ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον έλεγχο ping αν χρησιμοποιείτε διαμοιραζόμενο IP hosting επειδή η διεύθυνση IP δε χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εσάς. Είναι ΕΝΤΑΞΕΙ αν χρησιμοποιείτε διαμοιραζόμενο hosting αλλά σας έχει ανατεθεί μια αφιερωμένη διεύθυνση IP.