Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

12. Πώς ελέγχω ASP/PHP/JSP/Coldfusion;

Μερικές φορές, η μηχανή scripting μπορεί να αποτύχει αλλά ο κυρίως web server να τρέχει ακόμα μια χαρά. Έτσι, ελέγχοντας μόνο την πόρτα του web server, δε θα ενημερωθείτε για σφάλματα σε script.

Για να ελέγξετε scripts, συνδεθείτε στο λογαρισμό σας, πατήστε στο "Προσθήκη Ελέγχου" και επιλέξετε να ελέγχετε ένα website. Μετά εισάγετε το URL του script (ένα που να τελειώνει σε .asp, .php, .jsp ή .cfm) και καθορίστε μερικές λέξεις κλειδιά που υπάρχουν στη σελίδα.

Σε περίπτωση που το script προκαλέσει κάποιο σφάλμα, το σύστημά μας θα σας ειδοποιήσει καθώς οι απαιτούμενες λέξεις κλειδιά θα λείπουν.