Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

15. Πως δείχνω τα στατιστικά του χρόνου απρόσκοπτης λειτουργίας του website/server μου στο website μου;

Παρακαλώ συνδεθείτε στο λογαριασμό σας, πλοηγηθείτε στο "Αναφορά" -> "Δημόσια Αναφορά" και ακολουθήστε τα βήματα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύνδεσμο απευθείας στο URL της αναφοράς ή να δημιουργήσετε ένα "αόρατο" iframe στην ιστοσελίδα για να συμπεριλάβετε τη δημόσια αναφορά.

Για παράδειγμα:

<iframe src="your_public_report_url" scolling="no" align="center"
height="400" width="300" border="0" frameborder="0">
</iframe>