Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

10. Γιατί λαμβάνω σφάλμα "unknown host xxx" ενώ μπορώ ακόμα να προσπελάσω το website/server μου;

Αυτό το πρόβλημα προκύπτει όταν το σύστημά μας δεν μπορεί να βρει το domain name σας, και αυτό υποδεικνύει πρόβλημα με τους DNS servers σας. Αυτό μπορεί να συμβαίνει εξαιτίας του ότι όλοι οι DNS servers σας είναι εκτός λειτουργίας, ή η συνδεσιμότητα προς τους DNS servers ήταν εκτός λειτουργίας.

Μπορεί να μην παρατηρήσετε προβλήματα DNS άμεσα αν χρησιμοποιείτε αποθηκευμένες DNS εγγραφές αντί να κατασκευάζετε νέες αιτήσεις DNS. Αυτή είναι συχνά η περίπτωση αν έχετε πρόσβαση στο website/server κανονικά και διατηρείτε τις εγγραφές DNS στην cache. Παρ' όλα αυτά οι επισκέπτες σας (ειδικά όσοι σας επισκέπτονται για πρώτη φορά) δεν θα μπορούν να βρουν το domain.

Το σύστημά μας είναι ρυθμισμένο να εκτελεί μία νέα DNS επερώτηση σε κάθε έλεγχο έτσι ώστε να εντοπίζουμε τα προβλήματα DNS στιγμιαία. Εξαιτίας της συμπεριφοράς αποθήκευσης που περιγράφεται παραπάνω, μπορεί να θεωρήσετε το αναφερόμενο σφάλμα σαν ψευδές. Αυτό όμως δεν ισχύει αφού το σφάλμα επιβεβαιώνεται από πολλαπλές τοποθεσίες ελέγχου.

Μπορείτε επίσης να παρακάμψετε τον έλεγχο DNS ελέγχοντας τη διεύθυνση IP του website/server αντί για το domain name. Αν διαλέξετε να το κάνετε αυτό, παρακαλώ σιγουρευτείτε ότι ελέγχετε τους DNS server σας ξεχωριστά.