Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

6. Πως μπορώ να γνωρίζω αν οι υπηρεσίες σας χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του website μου ή του server μου;

Εάν κάποιος χρήστης μας χρησιμοποιεί έλεγχο website ή έλεγχο web server, θα βλέπετε "www.checkuptime.com/monitored-by-user-xxxx" σαν αναφορά στο ημερολόγιο του web server σας, όπου xxxx είναι το όνομα του χρήστη που ξεκίνησε τον έλεγχο.

Για άλλο έλεγχο, θα πρέπει να κοιτάξετε το ημερολόγιο του router σας για οποιαδήποτε κίνηση (ICMP, SYN κλπ) από εμάς.